Projektování
a inženýrská činnost

Historie a současnost firmy

Společnost Geoenginnering spol. s r.o. byla založena 11.11.1992. Projekční činnost se začala rozvíjet v 2. polovině roku 1995. V roce 2001 společnost získala certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001, v roce 2005 certifikát enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14 001.

Společnost je držitelem Oprávnění OBÚ v Ostravě k činnosti podle § 2 písm. a), b), c), f), g) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Geoenginnerring spol. s r.o. vyvijí činnosti nejenom pro zákazníky z Moravskoslezského kraje, ale i z celé České republiky, Slovenska, Polska a Vietnamu.

Certifikát

ČSN EN ISO 9001

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001

Certifikát

ČSN EN ISO 14001

 

Certifikát ČSN EN ISO 14001