Projektování
a inženýrská činnost

Historie a současnost firmy O nás

Společnost Geoengineering spol. s r.o. byla založena 11.11.1992. Projekční činnost se začala rozvíjet v 2. polovině roku 1995.

Společnost je držitelem Oprávnění OBÚ v Ostravě k činnosti podle § 2 písm. a), b), c), f), g) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Geoengineering spol. s r.o. má ve svém středu autorizované inženýry v oborech Geotechnika a Dopravní stavby, dále také oprávněné osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Společnost Geoengineering spol. s r.o. vyvíjí činnosti nejenom pro zákazníky z Moravskoslezského kraje, ale i z celé České republiky, Slovenska, Polska a Vietnamu.

image
image