Vyztužování ŽB konstrukcí
ProjektováníVyztužování ŽB konstrukcí

Projektování - Vyztužování ŽB konstrukcí

Zpracování projektové dokumentace výztuže železobetonových prvků v dvourozměrném prostoru a třírozměrném prostoru. Vyztužování pruty a sítěmi, zpracování výkazů a výpisů ocelové výztuže, včetně rozkreslení prutů do tabulek. Zpracování dokumentace podle standardů ČSN, EUROCODE, DIN.

Oprávněné osoby:

Ing. Jan Crhán
Ing. Pavel Šípek

Přehled významnějších zakázek

  • SCHWARTZ & PARTNER - FLUGHAFEN WIEN, zpracování realizační projektové dokumentace výztuže objektů čerpací stanice a šoupátkové komory
  • Restaurace na Dlouhé třídě - Havířov, SO-01 Spodní stavba - výztuž základové desky, včetně návrhu založení a statického posouzení
  • Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uh. Hradišti
  • Statické zajištění ústí jam - výztuž uzavíracích železobetonových povalů (např. Likvidace jámy Jindřich II DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem)
  • Nosné konstrukce všech mostních objektů a všech ŽB konstrukcí v oblasti geotechniky, podzemního stavitelství a hornictví
  • Schwarz & Partner - dálnice A1 West Autobahn - Armovací výztuž - výtoková šachta a rozdělovací objekt