Podzemní stavitelství
ProjektováníPodzemní stavitelství

Projektování - Podzemní stavitelství

Zpracování projektové dokumentace kolektorových sítí, štol, ražených kanalizačních sběračů, energokanálů, vodovodů v různých geologických podmínkách.

Kromě kolektorů má firma zkušenosti s projektováním štol, ražených kanalizačních sběračů, ražených energokanálů v různých geologických podmínkách.

Oprávněné osoby:

Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Jiří Martinčík
Ing. Pavel Šípek

Přehled významnějších zakázek

 • Kolektor C1A, 3. kategorie v Praze - Stabilizace předpolí části kolektoru C1A
 • Obchvatný kanalizační sběrač Větřní - Český Krumlov - Generální oprava větracích a kanalizačních šachtic Š1, Š2, Š3 a Š4
 • Propojení HTP - DTP Karviná - Sanace počvy kolektoru štolového přivaděče v úseku mezi šachtami Š8 a Š9
 • Obchvatný kanalizační sběrač Větřní - Český Krumlov - Rekonstrukce odvodnění
 • Kolektor Ostrava - Nová Ves - Těsnění stykových spojů k zajištění vodotěsnosti kolektoru
 • Sběrač "Y" v Ústí nad Labem - Ražba stoky "Z"
 • Kolektor v ulici Poděbradova (Ostrava) - Ražená část 1. - 4. úseku [ foto ]
 • Místecká ulice - Průtah Vítkovicemi (Ostrava), SO 243 - Příčný energokanál v km 1,400
 • Studie výstavby kolektorů v rozšířením historickém jádru města Ostravy
 • Podchod pod ulicí 28. října - těsnící injektáž podchodu
 • Prodloužení sběrače B do Radvanic - předběžný stavebně geologický a metanový průzkum
 • Rozšíření kanalizační sítě ve městě Ostrava - ISPA No 200/CZ/16/P/PE/001 - Čerpací stanice a kanalizace Muglinov - metanový průzkum
 • Kanalizační sběrač "F" Havířov - Horní Suchá, SO 03 Štítování kanalizace, SO 04 Protlaky pod komunikací, investor Město Havířov
 • Kanalizační sběrač B, G - Těžní šachty - Hutní projekt Ostrava a.s.
 • Kanalizační sběrač B do Radvanice - KONEKO s.r.o.
 • Kanalizační sběrač D - Stará Bělá - Subterra a.s.
 • Pažení startovacích a cílových jam pro protlaky pažení, odlehčovacích komor na stávajících částech "D" a "F" - ŽS Brno, a.s. závod MOSAN
 • Kompletace kanalizačních sběračů část F - Hutní projekt Ostrava a.s.
 • Kanalizační sběrač "G" - Návrh větrání ražených úseků - Ingstav Ostrava a.s.
 • Město Ostrava - Plošná kanalizace Michálkovice - Hutní projekt Ostrava a.s.
 • Petřkovice - kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B - Ingstav Ostrava a.s.
 • Kolektor Frýdlantské mosty - rekonstrukce vystrojení - Ostravské komunikace
 • Karviná - kanalizační sběrač C, úsek A2, kolektor Alafa - rekonstrukce kanalizace