O firmě
O firmě

Předmět činnosti

Projektování a inženýrská činnost v oblasti

  • geotechniky
  • mostů
  • hornictví
  • podzemního stavitelství
  • inženýrské geologie
  • vyztužování železobetonu
  • infrastruktury

Historie firmy

Rok založení 1992. V období 1992-1995 projektování ve výše uvedených oblastech a také realizační činnost v
oblasti kotvení, injektáží a sanací betonových konstrukcí.

Od roku 1996 postupné rozšíření projekční složky, budování personálního a technického vybavení pro projekční
a inženýrskou činnost ve výše uvedených oblastech. Při řešení jednotlivých problémů
jsou uplatňovány konzultace s předními odborníky a nové výpočetní technologie v jednotlivých oborech. Firma spolupracuje např. s Fakultou stavební Vysoké školy    báňské - Technické univerzity Ostrava. Současné vybavení firmy umožňuje rychlé a progresivní řešení jednotlivých problémů v uvedených oblastech. V roce 2001firma získala certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 2001, v roce 2005 certifikát environmentálního managementu ČSN ENISO 14 001.

Firma je držitelem Oprávnění OBÚ v Ostravě k činnosti podle § 2 písm. a), b), c), f), g) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb o hornické činnosti, výbušninách a st. báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Firma zaměstnává 3 autorizované inženýry v oboru Geotechnika.