Mosty
ProjektováníMosty

Projektování Mosty

Zpracování projektové dokumentace železničních i silničních mostů, lávek a podchodů. Zpracování návrhů rekonstrukce a sanace stávajících mostních objektů. Firma zpracovala řadu projektů mostních konstrukcí a opěrných zdí nejrůznějšího provedení, zejména pro České dráhy, Správy silnic, ŘSD, města a obce.

Oprávněné osoby:

Ing. Jan Crhán
Ing. Luděk Venclík

Přehled významnějších zakázek:

 • Rekonstrukce mostu v km 82,921 trati Česká Třebová - Olomouc
 • Most v km 279,559 odbočka Pudlov - státní hranice PL - rekonstrukce
 • Mostní objekty v rámci akce "Optimalizace úseku tratě Ostrava - Petrovice" II. železničního koridoru (přepočet 25 mostních objektů, přípravná dokumentace těchto objektů)
 • Rekonstrukce mostu v km 315,618 trati Česká Třebová - Praha
 • Lávky pro pěší v Ostravě - Petřkovicích a Nové Bělé
 • Optimalizace železničního uzlu Bohumín (přípravná dokumentace mostů, propustků, energomostů pro rekonstrukci žel. stanice Bohumín)
 • Oprava mostního objektu ev. 333-008 přes Opatovický kanál u obce Živanice
 • Most přes místní potok na ul. Motyčkova - Ostravské komunikace a.s.
 • Most přes místní potok na ul. Na Mlýnoze - Ostravské komunikace a.s.           [ foto ]
 • Most přes Starobělský potok na ul. Pod Janíčkem - Ostravské komunikace a.s.
 • Most přes Porubku u Úřadu městského obvodu Poruba - Ostravské komunikace a.s.
 • Mostní objekt přes místní potok v Nové Vsi u Bohumína - Správa a údržba silnic Karviná
 • Mostní objekt přes řeku Petrůvku v Petrovicích u Karviné - Správa a údržba silnic Karviná
 • III. most vč. napojení přeložek - studie třetího přemostění řeky Ostravice ve Frýdku-Místku [ foto ]
 • ČD DDC, Optimalizace železničního uzlu Bohumín, projektová dokumentace stavebních úprav energomostů v km 274,509 a 576,080 a výměny izolace na mostu v km 277,612
 • Most přes Polančici na ul. Nábřežní - Ostravské komunikace a.s.
 • Silniční most ev.č. 4686-1 přes místní náhon v Chotěbuzi - Správa silnic Moravskoslezského kraje, mostní prohlídka a dokumentace stávajícího stavu s vyplněním mostního listu
 • Oprava silničního propustku č. 9 přes místní potok, včetně opěrné zdi v km 5,750 silnice III/4749 ve Stonavě - Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • Rekonstrukce mostu přes místní stoku na ul. Staroveská v Proskovicích - ev.č. 4787-9 - Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • Rekonstrukce mostu přes místní strouhu na ul. Mitrovická ve Staré Bělé -ev.č. 478-013A - Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • Rekonstrukce mostu přes Plesenský potok v Martinově - ev.č. OV-414 - Ostravské komunikace a.s. [ foto 1] [ foto 2]
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Lučinu na ulici Podzámčí - ev.č. OV-278 - Ostravské komunikace a.s. [ foto 1] [ foto 2] [ foto 3]
 • Rekonstrukce lávky přes rokli u ulice A. Hrdličky v Ostravě-Porubě - ev.č. OV-485L - Ostravské komunikace a.s.   [ foto 1] [ foto 2] [ foto 3]
 • DSP + RDS pro opravu mostu ev.č. 4845-8 v k.ú. Staříč - Správa silnic Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek
 • Oprava mostu na ulici Bořivojově přes potok - náhon v Ostravě - Ostravské komunikace a.s.
 • Oprava mostu přes potok NH na ul. Demlově (příjezd z parkoviště) v Ostravě-Kunčicích - Ostravské komunikace a.s.
 • Odstranění stavby lávky ev.č. OV-375 u ulice Potoky přes potok - Ostravské komunikace a.s.
 • Oprava mostu přes propustek kanalizace na silnici II/479 na ulici Těšínská ve Slezské Ostravě - Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava
 • Oprava železničního jednokolejového mostu přes řeku Olešnou v km 4,130 - Biocel Paskov,a .s.
 • Oprava mostů ev.č. 478-007 a 478-009 na ul. Na Lukách v Ostravě-Polance - Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava
 • Výstavba 2 mostních objektů na toku Ošetnice a rekonstrukce propustku na toku Renštok - Obec Mosty u Jablunkova
 • Rekonstrukce kolejí v žst. Hostašovice - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 • Podjezd pod tratí ČD v ulici Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. [ foto 1 ]
 • Most na stoce I9 v SO 2 - 11 Belá na cestě do Lysice - Hydroprojekt
 • SO 11 Rekonstrukce mostu 381c - M3 přes Sušanku - Technoprojekt
 • Háj - Hrabyně - rekonstrukce propustu + řešení odvodnění komunikace - SSMSK Opava
 • Optimalizace trati Ostrava-Kunčice - Fr. Místek - Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. část
 • Optimalizace trati st. hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší
 • Most přes místní potok v obci Hořejší Kunčice - ev.č. 46-059 - ŘSD
 • Most přes přítok Lomnice v obci Dvorce - ev.č. 46-052 - ŘSD
 • Rekonstrukce mostu 4749 v k.ú. Stonava - Důlní škody
 • Rekonstrukce propustku v km 10,826 silnice III/4735 v obci Horní Bludovice - SSMSK
 • Rekonstrukce mostu ev.č. 464-006 přes Strouhu v Kylešovicích - SSMSK
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 46824-4 přes trať přes trať ČD za obcí Bolatice - SSMSK
 • Most ev. č. 45-003 přes Bystřici v Dětrichově nad Bystřicí - ŘSD
 • Mostpřes R35 - Motorest Křepelka u obce příkazy - Viamont DSP
 • Sil. I/57 Holasovice, most ev. č.57-014 - ŘSD
 • Sil. III/46812, rekonstrukce mostu ev. č. 46812-6 přes Zbytkový potok v obci Dolní Lutyně - SSMSK
 • Sil. I/11 Václavov, most ev. č. 11-119 - ŘSD
 • Most přes Plesenský potok na ul.Vlnité - OV 410 - OK
 • Sil. I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1 - ŘSD
 • Rekonstrukce mostu M 1/08 přes VT Lučina - Obec Dobratice
 • Sil. I/11 Těrlicko, sanace sesuvu a oprava propustku v km 307,95 - ŘSD