Inženýrská geologie
ProjektováníInženýrská geologie

Projektování - Inženýrská geologie

Realizace inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), včetně vyhodnocení a doporučení pro projektanty a investory.

Oprávněné osoby:

Ing. Eliška Kokotková
Ing. Pavel Šípek

Přehled významnějších realizací IGP, zpracovaných jako podklad pro investory a projektanty

 • Kanalizační stoka T, odkanalizování Petřkovic
 • Kanalizace Folvark, II. etapa
 • Kanalizační sběrač B do Radvanic - KONEKO s.r.o.
 • Oprava místní komunikace v Zaryjách - Město Havířov
 • Opěrná zeď - Hořejší Kunčice - Správa silnic Moravskoslezského kraje Opava
 • Sesuv R-zátoky v obci Soběšovice - Obec Soběšovice
 • Sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice - Obec Soběšovice
 • Přeložka vrtů v rámci akce Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov - Bohumín
 • Splašková kanalizace Dolní Ludgeřovice
 • Brušperk - kanalizace a ČOV, I. etapa, I. část
 • Účelová komunikace MSK Hvězda - Ovčárna, zajištění stability siln. tělesa komunikace, km 2,470 - 2,905
 • Realizace inž. geologockého průzkumu na všech stavbách mostních objektů projektovaných firmou