Hornictví
ProjektováníHornictví

Projektování - Hornictví

Zpracování studií, zadání a projektů staveb otvírkových a přípravných děl, zpracování projektové dokumentace likvidace jam a starých důlních děl, zpracování projektové dokumentace likvidace následků hornické činnosti. Inženýrská a poradenská činnost v těchto oblastech, včetně metanového průzkumu.

Oprávněné osoby:

Ing. Jindřich Bilan
Ing. Jiří Martinčík

Přehled významnějších zakázek v oblasti likvidace jam a starých důlních děl

 • Likvidace jam OD1, OD2, OD4 v lokalitě Odra
 • Likvidace jam II, III Heřmanice
 • Dokončení likvidace jámy K1 - Eduard Urx
 • Likvidace jam Jindřich I, II, III v lokalitě Jindřich Dolu ČSA
 • Likvidace jam Orlová 1 a Orlová 2
 • Sanace propadliny jámy Doubrava IV
 • Likvidace větrní jámy č. 3 (Majerka) v lokalitě Doubrava
 • Likvidace objektů v zájmu památkové péče závodu Ostrava
 • Demolice chladící věže na Dole Hlubina
 • Likvidace těžní věže včetně šachetní budovy jámy č. 2 závodu Ostrava
 • Technický plán likvidace Orlovských jam a v.j. č. 3 (Majerka) na Dole ČSA
 • Likvidace jámy Karel na Dole ČSA - změna projektové dokumentace
 • Využití jámy Nové Pole na Dole ČSA jako zásobníku užitkové vody
 • Likvidace jam Dolu František - změna projektové dokumentace
 • Likvidace centrálních jam Dolu Paskov
 • Dokončení likvidace jámy Odra - těžní
 • Likvidace jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov
 • Likvidace jámy Kukla ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov
 • Plány zajištění starých důlních děl v OKR (v rámci programu MŽP ČR)
 • Likvidace jam a větrní šachtice závodu Dukla - Báňské projekty Ostrava
 • Likvidace jámy Eleonora - projekt likvidace

Přípravná a otvírková díla

V rámci OKR byly zpracovány desítky projektů pro podniky Důl Darkov, Důl Dukla, Důl Doubrava, Důl Paskov, Důl Staříč, Důl ČSM, Důl Lazy, Důl ČSA. Jedná se zejména o následující velkoprostorová důlní díla:

 • Zásobníky uhlí a jejich sanace
 • Sanace jam
 • Prohlubování jam
 • Hlavní a pomocné čerpací stanice
 • Hlavní a pomocné rozvodny
 • Sklady trhavin
 • Otvírkové překopy
 • Remízy lokomotiv
 • Dílny, komory chladících zařízení, sklady, atd.

Likvidace následků hornické činnosti

 • Likvidace povrchových objektů v areálech likvidovaných dolů
 • Skleštění rodinných domů
 • Statické zabezpečení průmyslových objektů
 • Definitivní terénní úpravy