Geotechnika
ProjektováníGeotechnika

Projektování Geotechnika

Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, poradenská a inženýrská  činnost v této oblasti.

Nabízíme řešení jednotlivých geotechnických problémů jako jsou:

 • Mikropilotové základy, pilotové stěny, pilotové rošty, pilotové skupiny
 • Posouzení plošných základů
 • Posouzení hloubkových základů - hloubka založení, zatížení, únosnost, stabilita, sedání
 • Stabilitní posouzení svahů - návrh sklonu svahů
 • Návrh a posouzení pažených stavebních jam - záporové pažení, štětovnicové stěny, podzemní stěny, rozpěrné stěny, kotevní systémy
 • Zakládání staveb ve zvláštních případech - zakládání na poddolovaných územích, násypech, sesuvných územích atd.
 • Rekonstrukce a sanace základů - podchytávání a rozšiřování základů
 • Opěrné a výztužné konstrukce - opěrné stěny, gabiony, hřebíkové stěny, hřebíkování, injektáže, použití geomříží a geotextilií.

Oprávněné osoby:


Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Pavel Šípek


Přehled významnějších zakázek


 • Sanace sesuvu v obci Těrlicko
 • Sanace sesuvu v areálu ČOV v Českém Krumlově
 • Sanace hráze letního koupaliště v Ostravě - Porubě
 • Stabilizace náspu železniční tratě v úseku Opatov - Zádulka
 • Sanace příjezdové komunikace k hotelu Petr Bezruč v Malenovicích
 • Sanace sesuvu části komunikace Jánské Koupele
 • Statické zabezpečení objektu na Poděbradově ulici č. 41 v Ostravě
 • Návrh zpevnění základů provozní budovy Karimpex v Orlové
 • Statické zabezpečení objektu č. 41 na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku
 • Návrh založení základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě v areálu IPS-Alpine v Ostravě
 • Statický výpočet hlubinného založení výtahové šachty k akci Podnikatelské centrum ul. Palackého 2, Havířov
 • Návrh ochrany základovékonstrukce před účinky agresivní vody - Základová stanice RDTF sítě  Teplicích
 • Hala pro rozpracovanou výrobu Bonatrans a.s., SO 021 - Hala skladu - pilotové zakládání
 • ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava - Petrovice, SO 98-16-01 - sanace železničního spodku
 • SO 31-19-01, most v km 246,082 - pažení výkopu - RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. [ foto 1 ] [ foto 2 ]
 • SO 93-19-06, Most v km 278,543 - pažení výkopu - RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. (změna původní pažící konstrukce mikropilotové na pažící konstrukci z injektovaných zaražených jehel)
 • Most v km 290,323 - upřesnění sanace a zajištění výkopů SO 92-19-07 - FIRESTA a.s. [ foto 1 ] [ foto 2 ] [ foto 3 ] [ foto 4 ]
 • Návrh zajištění svahu na akci Myší díra v Třinci - FIRESTA a.s. - změna původně navrženého pažení larsseny na hřebíkování poloskalního masívu
 • Statický výpočet založení věže TTV v Prosenicích - návrh založení železobetonové věže Radiomobilu realizaci 16 ks železobetonových pilot dl. ~ 12,0 m a průměru 1,0 m
 • Rekonstrukce mostu přes Jasenický potok ve Vsetíně - FIRESTA a.s.: zajištění stability dočasného svahu (po dobu rekonstrukce mostu přes Jasenický potok ve Vsetíně) postupným osazováním výztužných ocelových hřebů, kladených v šachovitém uspořádání při výkopových pracích po etážích a doplněných položením dvouosé geomříže s podkladní separační geotextilií
 • Oprava mostu přes potok Koménka v Bojkovicích - FIRESTA a.s.
 • Návrh pažení jámy mostu v km 287,863 - Mosty u Jablunkova - návrh pažící konstrukce ze zaražených injektovaných jehel              [ foto 1 ] [ foto 2 ] [ foto 3 ]  [ foto 4 ]
 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka - Ostrava, 2. stavba, žst. Ostrava - Svinov - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 • Zajištění koleje na objektu SO 71-19-12 v obci Polom - FIRESTA a.s.
 • ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka - Ostrava, část SO 86-27-02, žst. Ostava - Svinov, děšťová kanalizace - Projekt 2010, spol. s r. o.
 • ČD DDC, Modernizce traťového úseku Hranice - Studénka, Most v km 218,032, objekt 71-19-08 - RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.
 • SO 77-19-01 - Most v km 238,36 - založení římsových nosníků na mikropilotách - FIRESTA a.s.
 • Kolektor Centrum - SO 024 - Úniková cesta do Imperiálu - Subterra a.s.
 • Opěrná zeď - Hořejší Kunčice - Správa silnic Moravskoslezského kraje Opava
 • SO 41-19-10 - žst. Zábřeh na Moravě, Převrtávaná pilotová stěna
 • Oprava rodinného domu v k.ú. Staříč, č.p. 345 - Důl Paskov
 • Sesuv R - zátoky v obci Soběšovice
 • Sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice
 • Zřízení opěrné zdi v km 0,463 až 0,499 silnice III/4686 v obci Chotěbuz
 • Účelová komunikace MSK Hvězda - Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 2,470 - 2,90
 • Sil. I/49 - Malenovice - Otrokovice, I etapa - protlaky pod komunikací a železnicí - Dopravoprojekt PS
 • Rekonstrukce kanal. sběračů A,C D1 Ostrava - Koneko
 • Karviná - odkanalizování okrajových částí - 1, 1A, 2, 3 - těžní šachty - Hydroprojekt - PS
 • Štramberk -Hornchovice-sesuv-DEV Company
 • Oprava stáv. opěrné zdi na ul. Švermova - OVaK
 • Založení spoj. mostu - Hotel Vitality - Vendryně - RESA
 • Stat. posouzení a návrh založení stavby v Orlové - TALPA - RPF
 • Kaanal. sběrač D - SUBLAND-TECH - PS
 • Zajištění břehu řeky Odry v blízkosti stožáru NPT. č.7 proti dalšímu vymletí - GA Energo technik
 • Polder na toku Smíchov - stabilitní posouzení - Hydroprojekt SK
 • Sanace sběračů „A” a „C” - lokální podz. sta. sanace v Ostravě - SUBLAND-TECH - PS